Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Địa chỉ: Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Tp.Hà Nội

Tel: (84-24) 3765 3687
Danh bạ điện thoại các phòng ban
  • Phòng đào tạo 024 3765 3568
  • Trung tâm Tuyển sinh 024 3765 3962
  • Trung tâm Công nghệ thông tin
  • Phòng Tổ chức Hành chính 024 3765 3627 - 024 3765 4002
  • Phòng tài chính kế toán 024 3765 3756
  • Phòng quản trị 024 3765 3754
  • Phòng Công tác HSSV 024 3765 3755
Google Map

Tin tức nổi bật