Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Địa chỉ: Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội

Tel: (84-4) 3765 3568
Danh bạ điện thoại các phòng ban
  • Phòng đào tạo 04 3854 3615
  • Phòng đào tạo sau đại học 04 3354 0227
  • Phòng công nghệ thông tin 04 3352 7091
  • Phòng tổ chức cán bộ 04 3554 0799
  • Phòng tài chính kế toán 04 3382 4931
  • Phòng hành chính quản trị 04 3382 4929
  • Phòng quản lý sinh viên 04 3354 0390
Google Map




Tin tức nổi bật