Thời khóa biểu toàn trường (Tháng 6/Năm học 2016 - 2017)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tháng 6 (Năm học 2016 - 2017) dành cho sinh viên các khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ ô tô và Chăm sóc sắc đẹp (Hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề) khóa 5, 6, 7. 
Thời khóa biểu toàn trường (Tháng 5/Năm học 2016 - 2017)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tháng 5 (Năm học 2016 - 2017), áp dụng từ ngày 03/5/2017 đến ngày 31/5/2017 dành cho sinh viên các khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ ô tô và Chăm sóc sắc đẹp (Hệ Cao...
Thời khóa biểu toàn trường (Tháng 4/Năm học 2016 - 2017)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tháng 4 (Năm học 2016 - 2017), áp dụng từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/4/2017 dành cho sinh viên các khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế và Chăm sóc sắc đẹp (Hệ Cao đẳng nghề và Trung...
Thời khóa biểu toàn trường (Tháng 3/Năm học 2016 - 2017)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tháng 3 (Năm học 2016 - 2017), áp dụng từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/3/2017 dành cho sinh viên các khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế và Chăm sóc sắc đẹp (Hệ Cao đẳng nghề và Trung...
Thời khóa biểu toàn trường (Tuần 30/Năm học 2016 - 2017)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tuần 30 (Năm học 2016 - 2017), áp dụng từ ngày 28/02/2017 - 04/3/2017 dành cho sinh viên các khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ ô tô và Chăm sóc sắc đẹp (Hệ Cao đẳng...
  Tìm
Tin tức nổi bật