[Baodansinh.vn]: "Thí điểm đánh giá chất lượng trường Cao đẳng theo tiêu chuẩn Quốc tế".
Sau thành công của dự án thí điểm đánh giá chất lượng 2 trường cao đẳng theo tiêu chuẩn của Vương quốc Anh kết thúc vào tháng 3/2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) tiếp tục triển khai đồng thời 2 dự án mới về đánh giá chất lượng trường cao đẳng theo...
Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học/module, thi cấp chứng chỉ, thi cấp giấy chứng nhận
- Thống nhất cách thức thi kiểm tra đánh giá kết thúc môn học/mô đun; thi cấp chứng chỉ, cấp chứng nhận;- Thống nhất cách quản lý đề kiểm tra tại khoa, tổ bộ môn với Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Xác định trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị liên quan trong công tác khảo thí;- Thống nhất...
  Tìm

Tin tức nổi bật