Quyết định về việc cấp học bổng khuyến học cho tân sinh viên khóa 9 (đợt 2), năm học 2018 - 2019.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Lễ trao học bổng cho tân sinh viên khóa 9 đợt 2 (Năm học 2018 - 2019). Danh sách sinh viên nhận học bổng kèm theo Quyết định số 793/QĐ - CĐNCNC.
Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ - CP cho HHS khóa 7,8,9 (Năm học 2018 - 2019).
Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ - CP cho HHS khóa 7,8,9 (Năm học 2018 - 2019).
Trao học bổng khuyến khích học tập cho tân sinh viên khóa 9.
Thực hiện Quyết định số 740/QĐ - CĐNCNC ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, trong khuôn khổ tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa dành cho tân sinh viên khóa 9 (Năm học 2018 - 2019), trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã tổ chức Lễ trao học bổng...
Sinh viên khóa 9 (nhập học đợt 2, Năm học 2018 - 2019) tham gia sinh hoạt chính trị đầu khóa.
Để tích cực triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, dưới sự chủ trì của phòng Quản lí đào tạo, tại Hội trường nhà E trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Tuần sinh hoạt chính trị dành cho tân sinh viên khóa 9 nhập học đợt 2 được diễn ra bắt đầu từ ngày 08/08/2018.
Tân sinh viên khóa 9 nhập học đợt 2 (Năm học 2018 - 2019).
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019, hôm nay (ngày 06/08/2018), Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức nhập học đợt 2 cho các tân sinh viên khóa 9 thuộc tất cả các nghề đào tạo của nhà trường.
  Tìm


Tin tức nổi bật