Quyết định về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị (lần 2) Cao đẳng nghề khóa 6, Trung cấp nghề ngoài trường khóa 6 năm 2018.
Xét đề nghị của thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018, ngày 13 tháng 6 năm 2018, TS.NGƯT Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng nhà trường kí Quyết định số 502/QĐ - CĐNCNC Quyết định về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị (lần 2) Cao đẳng nghề khóa 6, Trung cấp nghề ngoài trường khóa...
Thông báo về việc kết thúc học kì 2 và nghỉ hè (Năm học 2017 - 2018).
Thông báo về việc kết thúc học kì 2 và nghỉ hè (Năm học 2017 - 2018).
Lễ trao học bổng và khen thưởng cho HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện (Năm học 2017 - 2018).
Năm học 2017 - 2018, 97 HSSV nhận học bổng khuyến khích trong đào tạo nghề nghiệp; 307 HSSV nhận học bổng đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Thông báo về việc học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 (Năm học 2017 - 2018).
Danh sách sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 (Năm học 2017 - 2018)
Quyết định khen thưởng HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện và Quyết định cấp học bổng cho HSSV.
Ngày 07 tháng 5 năm 2018. TS.NGƯT Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng nhà trường đã kí Quyết định số 350/QĐ - CĐNCNC về việc cấp học bổng khuyến khích đối với 95 HSSV trong đào tạo nghề nghiệp cho HSSV (Học kì 1, Năm học 2017 - 2018) và Quyết định số 351/QĐ - CĐNCNC về việc khen thưởng đối với 307 HSSV...
  TìmTin tức nổi bật