Sơ đồ tổ chức Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.
Sơ đồ tổ chức Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.
Hội nghị: "Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019".
Ngày 19/01/2019, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức Hội nghị: "Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019". Tham dự Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng...
Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Vừa qua, Chi bộ số 2 và số 4 (thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội) đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng giáo viên ưu tú đang công tác tại khoa Ngoại ngữ - Kinh tế, Khoa CNTT và Trung tâm Khảo thí - Đảm bảo chất lượng của trường. Lễ kết nạp diễn ra trong...
Sơ kết giữa nhiệm kì 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội lần thứ II.
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và căn cứ Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 02/3/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kì Đại hội lần II Đảng bộ Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc; sáng nay (ngày 10/4/2018), tại...
Chi bộ Đảng số 04: Kết nạp Đảng viên mới.
Ngày 09/01/2018, Chi bộ Đảng số 04 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Hoa và Tô Bá Dũng (Khoa Công nghệ thông tin) và trao Quyết định Đảng viên chính thức cho Đảng viên Nguyễn Vân Anh (Khoa Ngoại ngữ - Kinh tế).
  Tìm

Tin tức nổi bật