Giới thiệu khoa Khoa học cơ bản  
Cập nhật: 20/12/2017
Lượt xem: 15104

Khoa Khoa học cơ bản
Nhà G trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 3765 3905
Email: khoa.coban@hht.edu.vn
Website: www.hht.edu.vn

Vị trí, chức năng
Khoa Khoa học cơ bản có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng đề cương giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, nghiên cứu khoa học; tham gia giảng dạy các môn thuộc các bộ môn: Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, và Pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn
+ Tham gia giảng dạy, biên soạn giáo trình các môn thuộc bô môn: Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất và Pháp luật.
+ Viết giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội thảo, Hội nghị khoa học.
+ Tổ chức, điều hành các Câu lạc bộ thể thao tự chọn (Bóng đá, Đá cầu, Cầu lông, Bóng bàn, Khiêu vũ, Võ Vovinam, Võ Taekwondo, Võ Pencaksilat, Võ cổ truyền Việt Nam.).
+ Tổ chức các hoạt động thể thao trong nhà trường (tổ chức các giải thể thao học sinh, sinh viên – cán bộ giáo viên; tổ chức huấn luyện các đội tuyển thể thao đại diện nhà trường tham gia thi đấu; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu với các đơn vị bạn,…).