Giới thiệu Khoa Ngoại ngữ - Kinh tế  
Cập nhật: 20/12/2017
Lượt xem: 11615

Khoa Ngoại ngữ - Kinh tế
Tầng 5 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3765 3907
Email: khoa.ngoaingu@hht.edu.vn
Website: www.hht.edu.vn

Vị trí, chức năng:

Khoa Ngoại ngữ - Kinh tế được hình thành và phát triển với nhiệm vụ trọng tâm trở thành Trung tâm đào tạo ngoại ngữ cho các sinh viên Cao đẳng nghề đạt tầm quốc tế, là nơi đào tạo tiếng Anh theo các phương pháp hiện đại nhất và là khoa chuyên môn đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực Kinh tế. Với đội ngũ giảng viên và cộng tác viên nước ngoài, khoa Ngoại ngữ - Kinh tế sẽ đào tạo sinh viên đạt tiêu chuẩn quốc tế về ngoại ngữ, giỏi chuyên môn các nghề, đảm bảo 100% sinh viên sau khi ra trường có kĩ năng nghề và khả năng giao tiếp ngoại ngữ thông thạo.

Khoa Ngoại ngữ - Kinh tế đảm nhiệm công tác giảng dạy tiếng Anh cho học sinh - sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành đào tạo trong nhà trường; giảng dạy các nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kế toán doanh nghiệp, Tổ chức sự kiện và Thương mại điện tử. Ngoài ra, giáo viên khoa Ngoại ngữ - Kinh tế còn tham gia công tác biên dịch, phiên dịch phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường, giảng dạy nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường. Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường cũng là một trong các nhiệm vụ chiến lược của khoa Ngoại ngữ - Kinh tế trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Những nhiệm vụ cụ thể của khoa Ngoại ngữ - Kinh tế được chi tiết hóa như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn

Giảng dạy, đào tạo
- Thực hiện kế hoạch giảng dạy tiếng Anh, các nghề thuộc khoa của nhà trường theo lịch trình giảng dạy, kế hoạch thi hết môn, thi tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch thực tập và Khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch chung của nhà trường.
- Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo cho chuyên ngành của Khoa (chính qui, chuyên ngành) và chương trình tiếng Anh trong chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở trong nước và ngoài nước. 
- Quản lí chất lượng đào tạo các nghề đào tạo, chất lượng đào tạo của Câu lạc bộ tiếng Anh và Trung tâm ngoại ngữ HHT. 
- Thường xuyên cải tiến chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy.
- Chủ động đề xuất và phối hợp với các đơn vị có liên quan của Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của Khoa.
- Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa cũng như của trường.

Nghiên cứu khoa học
- Tham gia tích cực các nhiệm vụ nghiên cứu theo kế hoạch của nhà trường.
- Chủ động khai thác tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước, các dự án hợp tác quốc tế, các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức kinh tế…
- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa, gắn với đào tạo nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước.
- Triển khai thực chiện đúng thời hạn các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên ngành.
- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Quản lí sinh viên
- Quản lí và lưu trữ kết quả học tập (lưu bản sao bảng điểm), bài thi hết môn của sinh viên theo qui định hiện hành.
- Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập, lịch thi, giải quyết những thắc mắc, khiếu nại liên quan tới các công việc do Khoa quản lí.
- Tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỉ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên.
- Phân công, quản lí và theo dõi công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Phối hợp với các phòng, Khoa khác để giải quyết những công việc liên quan tới công tác quản lí và đào tạo.

Các nhiệm vụ khác
- Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.
- Phối hợp với các Khoa, đơn vị chức năng khác để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và lịch trình của nhà trường.

Các nghề đào tạo
1. Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
2. Nghề Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
3. Nghề Tổ chức sự kiện
4. Nghề Thương mại điện tử