Đoàn Thanh niên  
Cập nhật: 01/06/2015
Lượt xem: 14666

[Nguồn: Đoàn Thanh niên]

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 1 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37653755; Email: dtn_hht@hht.edu.vn
Website: hht.edu.vn


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ - TĐHN ngày 24 tháng 03 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Đoàn Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Hiện nay, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có 05 cơ sở Đoàn trực thuộc (Chi đoàn cán bộ giáo viên, Liên Chi đoàn Khoa CNTT, Liên Chi đoàn Khoa Cơ khí, Liên Chi đoàn Khoa Điện – Điện tử và Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế và Liên Chi đoàn khoa Chăm sóc sắc đẹp).

Danh sách BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (Nhiệm kì II: 2015 - 2017):

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email/Face

Chức vụ

1.             

Nguyễn Minh Phương

Đoàn TN - P.CT HSSV

0982900488

phuongnm@hht.edu.vn

Bí thư

2.             

Phạm Thị Mỹ Hoa

P.CTHSSV

0904784587

hoaptm@hht.edu.vn

P Bí thư TT

3.             

Nguyễn Quang Trung

GV Khoa CNTT

0972886834

trungnq@hht.edu.vn

Phó Bí thư

4.             

Nguyễn Thị Vân Anh

GV Khoa Kinh tế

0978777088

vananhnt@hht.edu.vn

UV BTV

5.             

Trần Ngọc Diệp

GV Khoa Cơ khí

01686558724

dieptn@hht.edu.vn

UV BTV

6.             

Đoàn Văn Tỏ

GV Điện - Điện tử

0977908940

todv@hht.edu.vn

UV BTV

7.             

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

GV khoa Ngoại ngữ

0947711288

hanhnth@hht.edu.vn

UV BTV

8.             

Hoàng Việt Anh

SV ĐCN K4 Khoa ĐĐT

01686558724

vietanhk12a2nlb@gmail.com

UV BCH

9.             

Lê Ngọc Dũng

GV Khoa CNTT

0982761088

dungln@hht.edu.vn

UV BCH

10.         

Tô Bá Dũng

GV Khoa CNTT

0977731516

dungtb@hht.edu.vn

UV BCH

11.         

Lê Thị Thu Hằng

GV Khoa KH Cơ bản

0979487323

hangltt@hht.edu.vn

UV BCH

12.         

Nguyễn Thị Hiên

SV ĐT3 K4 Khoa ĐĐT

0977541744

kaoxumu.000@gmail.com

UV BCH

13.         

Quách Công Hiệp

SV Khoa CNTT

0976919884

quachhiep.it@gmail.com

UV BCH

14.         

Trần Đức Hiếu

P.CTHSSV

01665352450

hieutd@hht.edu.vn

UV BCH

15.         

Tống Ngọc Hoa

GV Khoa CSSĐ

0973181511

hoatn@hht.edu.vn

UV BCH

16.         

Lê Thị Hồng

SV Khoa Kinh tế

01655125915

Lehong19.hht@gmail.com

UV BCH

17.         

Phí Thị Hằng Nga

TTTT Thư viện

0988362872

ngaph@hht.edu.vn

UV BCH

18.         

Trần Ngọc Quý

GV Khoa Cơ khí

0915757900

quytn@hht.edu.vn

UV BCH

19.         

Nguyễn Khâm Tâm

SV CĐT-CLC-K2

0984356239

khamtamcdt@gmail.com

UV BCH

20.         

Dương Thu Trang

GV Điện - Điện tử

0988888192

trangdt@hht.edu.vn

UV BCH

21.         

Đào Thị Trúc

SV Khoa CNTT

0968264192

dttruc41295@gmail.com

UV BCH

22.         

Nguyễn Thành Trung

GV Điện - Điện tử

01649591055

trungnt@hht.edu.vn

UV BCH

23.         

Trần Trọng Tùng

GV Điện - Điện tử

0977236714

tungtt@hht.edu.vn

UV BCH