Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).
Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).
Các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Thời khóa biểu toàn trường (Năm học 2017 - 2018)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường (Năm học 2017 - 2018) các khóa 6, 7 và 8, các nghề đào tạo thuộc các khoa chuyên môn (khoa Cơ khí, khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ ô tô, khoa Điện - Điện tử, khoa Chăm sóc sắc đẹp và khoa Ngoại ngữ - Kinh tế)
Lịch học Giáo dục quốc phòng (khóa 8, đợt học 1)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Lịch học môn giáo dục quốc phòng, dành cho sinh viên khóa 8, nhập học đợt 1.
  Tìm

Tin tức nổi bật