Thời khóa biểu toàn trường Hệ Trung cấp, Cao đẳng khóa 10 (Tuần 1 - Tuần 3, Năm học 2019 - 2020).
Thời khóa biểu toàn trường Hệ Trung cấp, Cao đẳng khóa 10 (Tuần 1 - Tuần 3, Năm học 2019 - 2020).
Thông báo về việc tổ chức học bù, học lại trong hè năm 2019.
Thông báo về việc tổ chức học bù, học lại trong hè năm 2019
Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).
Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).
Các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Các văn bản hướng dẫn thực hiện.
  Tìm

Tin tức nổi bật