Chào mừng Đại hội Đảng
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng
Công đoàn trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Vai trò, vị trí của công đoàn được Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của các bộ, công nhân, viên...
  Tìm

Tin tức nổi bật