Chào mừng Đại hội Đảng
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng
Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được thành lập theo Quyết định số: 3502/QĐ - ĐUK ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng TP Hà Nội.
Công đoàn trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Vai trò, vị trí của công đoàn được Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của các bộ, công nhân, viên...
Văn phòng và Ban chức năng
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có 06 Phòng và 01 Ban chức năng:1. Phòng Đào tạo2. Phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác quốc tế3. Phòng Quản lí học sinh sinh viên4. Phòng Quản trị thiết bị vật tư5. Phòng Tài chính Kế toán6. Phòng Tổ chức Hành chính7. Ban Biên tập và Quản trị Website
Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
12
  Tìm
Tin tức nổi bật