Các Khoa, Trung tâm trực thuộc.  
Cập nhật: 16/11/2018
Lượt xem: 13631

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính

Hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có 07 Khoa (trong đó có 06 khoa chuyên môn, 01 khoa hỗ trợ giảng dạy) và có 03 Trung tâm trực thuộc trường, 05 Trung tâm trực thuộc đơn vị.

1. Các Khoa:
1.1. Các khoa chuyên môn

1.1.1. Khoa Cơ khí
1.1.2. Khoa Công nghệ thông tin
1.1.3. Khoa Điện - Điện tử
1.1.4. Khoa Ngoại ngữ - Kinh tế
1.1.5. Khoa Chăm sóc sắc đẹp
1.1.6. Khoa Công nghệ ô tô
1.2. Các khoa hỗ trợ giảng dạy
1.2.1. Khoa Khoa học cơ bản
2. Các Trung tâm
2.1. Trung tâm trực thuộc trường
2.1.1. Trung tâm Tuyển sinh và Giải quyết việc làm
2.1.2. Trung tâm Kí túc xá
2.1.3. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
2.2. Trung tâm trực thuộc đơn vị
2.2.1. Trung tâm Công nghệ thông tin (Khoa Công nghệ thông tin)
2.2.2. Trung tâm IT HHT - Megazone (Khoa Công nghệ thông tin)
2.2.3. Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc (Khoa Ngoại ngữ)
2.2.4. Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ (Khoa Cơ khí)
2.2.5. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Khoa Điện - Điện tử).