Các Khoa, Trung tâm trực thuộc  
Cập nhật: 27/05/2015
Lượt xem: 12530

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính

Hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có 07 Khoa (trong đó có 05 khoa chuyên môn, 02 khoa hỗ trợ giảng dạy) và có 02 Trung tâm trực thuộc trường, 05 Trung tâm trực thuộc đơn vị.

1. Các Khoa:
1.1. Các khoa chuyên môn

1.1.1. Khoa Cơ khí
1.1.2. Khoa Công nghệ thông tin
1.1.3. Khoa Điện - Điện tử
1.1.4. Khoa Kinh tế
1.1.5. Khoa Chăm sóc sắc đẹp
1.2. Các khoa hỗ trợ giảng dạy
1.2.1. Khoa Ngoại ngữ
1.2.2. Khoa Khoa học cơ bản

2. Các Trung tâm
2.1. Trung tâm trực thuộc trường

2.1.1. Trung tâm Kí túc xá
2.1.2. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
2.2. Trung tâm trực thuộc đơn vị
2.2.1. Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện (Khoa Công nghệ thông tin)
2.2.2. Trung tâm IT HHT - Megazone (Khoa Công nghệ thông tin)
2.2.3. Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc (Khoa Ngoại ngữ)
2.2.4. Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ (Khoa Cơ khí)
2.2.5. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Khoa Điện - Điện tử)