Ban Biên tập và Quản trị Website  
Cập nhật: 20/12/2017
Lượt xem: 10357

Ngày 10.09.2012, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội kí Quyết định số 324/QĐ – CĐNCNC về việc thành lập Ban Biên tập và Quản trị Website  có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực biên tập tin, bài và quản trị nội dung website. 

Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Ban Biên tập và Quản trị Website chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về việc phổ biến, cập nhật các thông tin đưa lên Website của nhà trường.

+ Đảm bảo nội dung Website của nhà trường được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người học, phong phú về nội dung; không vi phạm thuần phong mĩ tục của người Việt Nam và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Biên tập viên, Cộng tác viên và cập nhật thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau.

+ Các thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm về mảng nội dung thông tin được Ban Biên tập phân công đảm trách.

Nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Vị trí

1

TS. Phạm Xuân Khánh

Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2

TS. Trần Xuân Ngọc

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng Ban

3

ThS. Phí Thị Hằng Nga

Trung tâm CNTT – Thư viện

Ủy viên thường trực

4

PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan

Trưởng Khoa CNTT

Ủy viên

5

ThS. Trần Thị Sim

Trưởng Khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

6

ThS. Lê Thế Hưng

Trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Thành Chung

Trưởng Khoa Khoa học cơ bản

Ủy viên

8

PGS. TS Đặng Văn Chuyết

Trưởng Khoa Điện – Điện tử

Ủy viên

9

CN. Phạm Thị Thanh Hà

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Ủy viên

10

CN. Trương Thị Phượng

Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Ủy viên

11

CN. Vũ Hồng Phong

Trưởng Phòng Quản trị

Ủy viên

12

ThS. Khổng Hữu Lực

GĐ Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ủy viên

13

TS. Ngô Mạnh Tiến

Trưởng Phòng QLKH&HTQT

Ủy viên

14

CN. Nguyễn Minh Phương

Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

15

CN. Nguyễn Tiến Nghĩa

PGĐ Trung tâm KTX

Ủy viên

16

KS. Lê Ngọc Dũng

Trung tâm CNTT – Thư viện

Ủy viên

17

CN. Phạm Thị Mỹ Hoa

Phó Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

18

KS. Nguyễn Đồng Bính

Trưởng Bộ môn Điện công nghiệp

Ủy viên