Giải quyết việc làm cho sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với sứ mệnh là đơn vị tiên phong trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Để thực hiện sứ mệnh này, Nhà trường luôn lựa chọn đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu của xã hội, các ngành nghề xã hội đang thiếu. Nhà trường luôn quan tâm và mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2018, Hiệu trưởng nhà trường đã kí cam kết: 100% sinh viên HHT tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra được giải quyết việc làm trong và ngoài nước với thu nhập đạt từ 5-15 triệu đồng/tháng.

Hàng năm, Nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động để giới thiệu việc làm cho sinh viên, trong đó nổi bật nhất là tổ chức Ngày hội việc làm Sinh viên HHT


Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Quân tham dự: "Ngày hội việc làm sinh viên HHT lần thứ 3 năm 2018".

Vì thế, hàng năm tỉ lệ sinh viên HHT có việc làm trước tốt nghiệp luôn đạt từ 80-85%. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 03-06 tháng đạt trên 95%. Theo thống kê mới nhất, Khóa 6 (Tốt nghiệp năm 2018) đã có trên 82% sinh viên có việc làm trước tốt nghiệp. Nhà trường đang quyết tâm để sau khi TN 3-6 tháng, 100% SV khóa 6 có việc làm với mức thu nhập từ 5-15 triệu đồng.

Danh sách sinh viên khóa 6 có việc làm trước tốt nghiệp (xem Tại đây).

[Nguồn: Trung tâm TS&GQVL]./.